English Report Card

English Report Card | İyi Dersler | Özel Okul
26 Ocak 2018
  • Paylaş

GLOBAL SCALE: A 1 (Basic user)

Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrasesaimed at the satisfaction of needs of aconcrete type.

TEMEL KULLANICI: A1

Somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan, bilinen günlük ifadeleri ve  temel cümleleri anlayıp kullanabilir.

 

Global Scale: A1 (Basic user)

I can recognise familiar words and very basic phrases concerning myself, my family and immediate concrete surroundings when people speak slowly and clearly. I can interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or rephrase things at a slower rate of speech. I can use simple phrases and sentences to describewhere. I live and people I know

Temel Kullanıcı: A1

Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim. Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim.

 

Global scale: A2 (Basic user)

Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

Temel Kullanıcı: A2

Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir. Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir.Kişisel, aile,alışveriş, iş ve yakın çevre ilgili konularda çok sık kullanılan temel deneyimleri ve cümleleri anlayabilir.


İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın