İyi Dersler Liseleri

Öğrencilerimizi, lise hayatları boyunca çağın gerektirdiği şekilde hayata hazırlıyoruz. Lise programları ile geleceğin iş dünyasına başarılı ve yetenekli bireyler yetiştirme misyonunu üstleniyoruz.Disiplinli, benlik saygısı yüksek, sorumluluk sahibi, ilkesel, üreten ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştiriyoruz. Başarı yolunda akademik ve sosyal-duygusal gelişimlerini ön planda tutan programlara ağırlık veriyoruz.

Öğrencilerimiz uluslararası çapta vizyonave yüksek değerlere sahip olarak toplumdaki yerlerini almaktadırlar.

Lise Eğitim Programları

Programlar, akademik gelişim önceliklidir. Yetenek-beceri ve değerler gelişimleri ile desteklenerek, bütünsel bir yapıda devam eder. Sınavlara hazırlık çalışmaları 9. sınıftan itibaren sistematik olarak başlar. Bilgi, beceri ve akademik gelişim çalışmaları, geleceğin iş dünyasının beklentilerini karşılayacak özelliklere sahip zenginleştirilmiş programlardır.

İyi Dersler Dil Edinim Programı (İDEM)

Yabancı dil insanın hayatının ilk yıllarından itibaren edinmeye başlaması gereken önemli bir beceridir. İyi Dersler Eğitim Kurumlarında anaokulundan başlayarak uygulanan İyi Dersler Dil Edinim Modeli (İDEM) ile öğrencilerin hayatın her alanında günün her aşamasında İngilizceye maruz kalmalarını sağlayarak yeni bir dil edinmelerini gerçekleştirir. Modelimiz için ‘Edinim’ terimini kullanıyoruz, çünkü okullarımızda dil öğrenim sürekli olarak dile ‘maruz’ kalmaya, yaparak, yaşayarak ve doğal yoldan öğrenmeye dayanır. Yoğun akademik çalışmalar, araştırmalar ve uzman görüşleri alınarak hayata geçirilen model, titiz bir çalışma ve planlamayla uygulanmaktadır. Öğrenciler anadili İngilizce olan öğretmen (NativeSpeaker) ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce edinmektedirler.

Programın hedefleri ve kazanımları belirlenirken “Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) hedefleri göz önünde bulundurulur. Öğrencilerin dil edinim durumları, Cambrıdge Üniversitesi İngilizce sınavlarında (STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE) değerlendirilir.

Kariyer Temelli Yetenek Gelişim Programları

Atölye programları, uygulama dersleri, olimpiyat-proje çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci meclisleri, ufuk turları, seminerler gibi çalışmalarla öğrencilerin bireysel gelişimleri sağlanır. Yönelimleri belirlenerek, baskın ve çekinik alanlarını destekleyecek programlara ağırlık verilir. Rehberlik servisi gelişim süreçlerini, profesyonel olarak takip ederek yönetir.

Kariyer Danışmanlığı

Gözlem, tanılama ve eklektik analizlerle bireyin birden fazla alanda zayıf ve öne çıkan yönlerinin tespiti ile yönelimler belirlenir. Bireyin kendini tanıması, birey olduğunun farkına varması önemlidir. İlgi alanları, hayattan beklentileri ve özellikleri tespit edildikten sonra geleceğin meslekleri göz önünde bulundurularak rehberlik servisi ve eğitim koçları tarafından danışmanlık desteği verilir. İlgileri ve beklentileri esas alınarak, meslek alanları ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme yapılır.

Çocukların rüzgârgülü gibi her esen rüzgârın peşinde koşmasını engellemek önemlidir. Bilinçli tercih, mesleği ve kendini tanımak ile gerçekleşir. Kişilikler ile beklentilerin örtüşmediği yerde yanlış bir tercih, bir ömür mutsuzluğu ve başarısızlığı da beraberinde getirecektir.

LYS-YGS

LYS-YGS sınavları, çoktan seçmeli olarak yapılan ana branşları içeren ve okul notlarının yerleştirmede aktif olduğu sınavlardır. Bir sıralama sınavı olduğundan, danışmanlıklar ve çalışmalar 9. sınıftan başlar.

Program; rehberlik, eğitim koçluğu ve kariyer danışmanlıkları, konu tarama sınavları, genel değerlendirme sınavları, randevulu ders sistemi, birebir etütler - grup etütleri, konu pekiştirme ve eksik tamamlama çalışmaları, özel ders programları, motivasyon ve mesleki tanıtım seminerleri ile dinamik bir yapıda devam eder.

Hazırlık sürecinde, öğrenciler dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyaç duymazlar. Programın temelinde, ‘Tam Öğrenme’ metodu ile öğrenme esastır.

Ulusal-Uluslararası Projeler, Olimpiyatlar ve Yarışmalar

Öğrencilerin gelişimlerini çok yönlü desteklemek için bilim, sağlık, çevre, teknoloji, sanat, kültür alanlarında proje çalışmaları yapılır.Çocukların erken yaşlarda sosyal, kültürel ve bilimsel alanda ortaya koydukları çalışmaların ulusal ya da uluslararası düzeyde sergilenmesi önemlidir. Ürünün uluslararası bir kurum tarafından değerlendirmesi önemlidir.

Geleceğin nesillerinin, sorunları görebilme, çözüm üretme ve hayata, yapısal eleştirel bir açıdan bakabilmeleri esastır. Çalışmalar, kişilik gelişimlerinde bir farkındalık oluşturma çalışmalarıdır. Sergilenme imkânı bulmuş projeler, uluslararası alanda birer referans kaynağıdır.

Rehberlik

İyi Dersler Okulları’nda önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımları, okul öncesinden mezun olana kadar öğrencileri takip eden bir sistemdir. Rehberlik, sistematik bir gözlem ve destek sürecidir. Sistem, yakından tanıma, ortak bir dil oluşturma ve güven ilişkisi üzerine kurulur.

Rehberlik Uygulamaları

İyi Dersler Okulları;

  1. Kişisel rehberlik
  2. Grup Rehberliği
  3. Eğitsel rehberlik
  4. Mesleki rehberlik
  5. Aile rehberliği

Alanlarında rehberlik hizmeti sunar. Bu alanların detaylandırılması ise şu şekildedir.

1.Akademik Gelişim Alanı,

a.Verimli ders çalışma ve problem çözme yöntemlerini öğrenme ve kullanma,

b.Değişik eğitsel seçeneklere ilişkin farkındalık geliştirme,

c.Kendi bireysel yeteneklerine ve ilgi alanına uygun program ve/veya ders seçme,

d.Öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenmenin değerini anlama,

e.Neden-sonuç ilişkilerini anlama, yorumlama ve benzer durumlara uygulama,

f.Motivasyonu destekleme ve arttırma,

g.Okul ortamına ve yeni durumlara uyum sağlama.

 

2.Kariyer Gelişim Alanı,

a.Kariyer, yönelim ve fırsatlarını keşfetme,

b.Mesleki eğitime ilişkin olanakları keşfetme,

c.Ufuk turu çalışmaları ile vizyon kazanma

d.Verimli çalışma alışkanlıkları kazanma.

 

3.Kişisel/Sosyal Gelişim Alanı,

a.Olumlu benlik kavramı geliştirme,

b.Uygun sosyal davranış ve becerileri geliştirme,

c.İletişim becerilerini geliştirme.

 

Rehberlik uygulamaları, Psikolojik Rehberlik Servisinin moderatörlüğünde, eğitim koçları tarafından gerçekleştirilir.

  • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın