Yetenek Gelişimi

İyi Dersler | Özel Okul | Yetenek Gelişimi

Her çocuk özeldir ve her birey farklıdır. Atölye çalışmalarında yetenekleri keşfederek, kabiliyet haline dönüştürebilmek esastır. Kişiye özel yaklaşımlarla, çocukların kişisel gelişimleri sağlanır,benlik gelişimleri desteklenir.Süreç boyunca potansiyellerini ve ilgilerini keşfetmelerine olanak tanınır.

Çocuklar, yetenek atölyelerinde farklı disiplinlerden yararlanarak, özgün tasarımlar yaparak, projelere çok yönlü bakabilme vizyonuna ulaşırlar. Atölyelerde, deneme-yanılma yöntemi ile üretme ve araştırma fırsatı elde ederler. Sistem, icat ve keşif üzerine kuruludur.Workshop uygulamaları,  geleceğin yetenek alanları için kurulmuş laboratuvarlardır.

Geleceğin dünyasını bugünden kurgulamak isteyenler için, atölye müfredatları zenginleştirilmiş kaynaklardır. Sürdürülebilir bir dünya için problemlere duyarlı ve çözümcü insanlar yetiştirmek esastır.

Yetenek Haritaları

Yetenek ya da beceri grupları her çocukta baskın veya çekinik olabilir. Öncelikle temel yetenek alanlarını bilmek, beceriler ile ilgili analizler yapmak ve çocukları anaokulundan itibaren takip etmek gerekir. Yetenek kavramının içini beceriler doldurur. Yaşıtların üzerinde sahip olunan beceri kodları, kişiyi üstün yetenekli yapar. Yetenek alanları, erken tespit edilen ve desteklenen çocukların yaşıtlarına göre daha avantajlı olacağı bilinmektedir.

Yetenek alanlarındaki ihmal, yaşamda mutsuzluk ve iş hayatında da başarısızlığı getirir. Kariyer planlamada bireyin yetenek haritalarının belirlenmesi ve gerekli çalışma planlarının çıkarılması gerekmektedir. Okul, tespitin yapıldığı ve geliştirmenin gerçekleştiği yerdir. Yetenek envanterleri çalışması, öncelikle bireyin kendini tanıması ve hayata bir adım önde başlamasını sağlama açısından önemlidir.

Zenginleştirme Programları

Farklı dersler ve mevcut derslerin içeriklerini, işleniş yöntemlerini ve tarzlarını renklendirerek, kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirme işlemidir. Uygulama ağırlıklı çalışmalardır. Somut öğrenme gerçekleştirilir. Öğrenci aktiftir, ürün odaklıdır, multİdisiplinerdir. Öğrenciyi düşünmeye ve araştırmaya teşvik eder.

Atölyeler

Atölye uygulamaları,  zenginleştirilmiş müfredat ve eğitim programları ile yetenek haritaları ve çoklu zekâ uygulamaları gibi birçok alanı destekler. Öğrencilerin içindeki potansiyeli açığa çıkaran uygulamalardır.

Atölye uygulamaları,  uzaysal algılama, konsantrasyon, eşleştirme, hafızada tutma, hızlı düşünme, savunma, problemlere çözüm arama, doğaçlama, taktik geliştirme, strateji üretme, tahmin, şekil tanıma, soyut düşünce, hayal gücü, direnme, karar verme gibi becerilerin gelişimini sağlamaktadır.

Görsel algı ve dikkat, düşünce becerileri, bilişim –hour of code –robotik, sanat ve tasarım, gastronomi, yaratıcı yazarlık, müzik, karikatür ve ekoloji atölyelerimizden bazılarıdır.

Okul Hayattır Hayat Okuldur Modülü

Yaşam Becerileri Uygulamaları

Beceri Geliştirme – Gelişim Atölyeleri

Yaparak Yaşayarak Öğrenme Modeli,

Keşifçi Ve Yenilikçi Eğitim Vizyonu,

Projeleri Birey Ve Gruplara İndirgeyebilmesi,

“Sürdürülebilir Ve Sürekli Bir Eğitim Anlayışı”ile akademik bilgileri, teoriden pratiğe aktarabilme yetisine sahiptir.

  • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın