İyi Dersler Okul Öncesi

Oyunlarla keşfetme, üretme, iletişim, kendini ifade etme gibi öğrenmeyi öğrenen ve mutlu bireyler yetiştirilir.

Okul Öncesi

Eğitimde okul öncesi yaklaşımı ile öğrenilenlerin hayat le ilişkilendirilerek kalıcı hale gelmesi sağlanır. Eğitimin değerler ve beceriler üzerine kurulması, yetenek haritalarına göre sosyal duygusal gelişimi, zihinsel gelişim ile birlikte geliştirilmesi hedeflenir. 

Okul öncesi programımız, birden fazla ulusal ve uluslararası programları içeren  eklektik yaklaşımlarla hazırlanmıştır. 

Anaokulu Modülü

Okul öncesi uygulamalarımız, kuramsal temelleri, eğitim ortamları ve öğretmenin rolü açısından çocuk merkezli bir yaklaşım içerir. Öğrenmeyi sağlayan temel unsur çocuğun merak duygusudur. Sistemin tüm basamakları öğrenen merkezli bir yapı anlayışı ile çocuğu öğrenmenin içine çekmek üzerine kurgulanmıştır.

Çocuğun kendi ilgi ve yeteneklerinin farkına varması için ona olabildiğince etkinlikler ve zengin deneyimler sunar. Çocuk etkendir, dinamiktir. Çocuk kendi öğrenmesinden sorumludur. Bilgi çocuk ile beraber yapılandırılır. Süreç yönetimi önemlidir. Gelişim basamaklarına göre hareket edilir. Bir üst basamağa kalıcı öğrenme gerçekleştirilmeden geçilmez. Karar verebilen, kararların sonucuna katlanabilen, kişisel ve toplumsal problemleri farklı şekillerde çözebilen, sorumluluk sahibi bireyler hedeflenir. Çocuk bir bireydir, ama bireysel değildir. İletişim, ortak yaşama ve paylaşım kültürü üst seviyededir.

Okul bir evdir. Aile, bu evin bir üyesidir. Eğitimde nitelikli bir paydaştır. Ortam, çocukların gelişim düzeyine göre yapılandırılır. Mekanda birey olarak kimlik kazanımları gerçekleştirilir.

Öğretmen, bir öğrenendir. Yönlendiricidir. Gözlem yeteneği yüksek, tanılama ve müdahale süreçleri açısından yeteneklidir. Programı zenginleştirme ve farklılaştırma becerisine sahiptir. Esnek bir yapıda zamanı kullanabilecek yeterliliktedir.

Kültürel değerlere hakim, küresel bir vizyonda eğitim anlayışı ile birer dünya vatandaşı yetiştirme gayreti içerisinde çocuklarımızı geleceğin dünyasına donanımlı birer birey olarak yetiştirmekteyiz.

Programın Felsefesi

 • Gelişimsel ve bütüncüldür.
 • Esnektir.
 • Kazanım merkezlidir.
 • Eklektiktir.
 • Sarmaldır.
 • Multidisiplinerdir.
 • Öğrenme merkezlidir.
 • Proje temellidir.

Çocuk Yaklaşımımız

Çocuklar becerikli, meraklı, hayal gücü zengin, yaratıcı ve çevreleriyle iletişim kurarak işbirliği içinde hareket etme isteğine sahip bireylerdir. Öğrenmeleri için en doğru, en iyi ve en uygun fırsatlar sunulduğunda öğrenmeye hazırdırlar. Hayatın anlamıyla ilgili cevaplar aramaktadırlar. Etkinliklerde çocukların entelektüel gelişimi desteklenir.

Öğrenen Öğretmenler

Öğretmenlerimiz; meraklı, araştıran, pozitif kişilerdir. Çocuklarla birlikte öğrenme macerasına atılır, çocuklara sorular sorar, onların fikir ve hipotezlerini keşfeder, çeşitli öğrenme ve öğretme durumları yaratırlar. Keşfetmenin ve üretmenin zevkini çocuklarla birlikte yaşarlar.

Çocukların sordukları sorulara olumlu yanıtlar vererek ilişkinin pozitif biçimde yapılanmasında önemli bir rol oynarlar.

Çocuklar öğrenmede aktif, seçici, karar verici, öğretmen ise teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcıdır. Grup çalışmalarında çocuklar ve öğretmen karşılıklı olarak tartışır ve problemleri yeniden çözer. Öğretmen çocukların düşüncelerini ve öğrenme süreçlerini anlamak için, gözlem yapar. Gözlemleri paydaşları ile paylaşarak, zenginleştirir. Süreçte çocukları anlayabilmek için dinleyebilmek önem arz eder.

İyi Dersler Dil Edinim Programı (İDEM)

Yabancı dil insanın hayatının ilk yıllarından itibaren edinmeye başlaması gereken önemli bir beceridir. İyi Dersler Eğitim Kurumlarında anaokulundan başlayarak uygulanan İyi Dersler Dil Edinim Modeli (İDEM) ile öğrencilerin hayatın her alanında günün her aşamasında İngilizceye maruz kalmalarını sağlayarak yeni bir dil edinmelerini gerçekleştirir. Modelimiz için ‘Edinim’ terimini kullanıyoruz, çünkü okullarımızda dil öğrenim süreci tıpkı bir bebeğin ya da çocuğun anadilini edinme sürecindeki gibi sürekli olarak dile ‘maruz’ kalmaya, yaparak, yaşayarak ve doğal yoldan öğrenmeye dayanır. Yoğun akademik çalışmalar, araştırmalar ve uzman görüşleri alınarak hayata geçirilen model, titiz bir çalışma ve planlamayla uygulanmaktadır. Öğrenciler, Türk ve yabancı  öğretmenlerle İngilizce edinmektedirler.

Veli Katılımları

Veli, öğrenme sürecinde bir paydaş olarak kabul edilir. Katılım, farklı şekillerde sağlanır. Ailelerin okula kazandırdığı fikirler, bir zenginlik kaynağıdır. Veliler çocuklarının öğrenme deneyimlerinde önemli rol oynarlar.  Veli katılımı, farklı görüşlerin öğretime dahil edilmesi ve okul felsefesinin bir parçası olarak kabul edilir. Katılım, velinin kendi çocuğu ile sınırlı değildir. Aile katılımları öğrenme süreçlerini desteklemesi açısından önemlidir. Sonuçta olumlu ve hızlı bir öğrenme döngüsü oluşur.

Sosyal Aktiviteler

Aktiviteler, doğal ortamlarında çocukların potansiyellerini geliştirmeye dönük programlardır. Faaliyetler, proje tabanlı öğrenme etkinliklerdir. Çocukların zengin deneyimler kazanmaları sağlanır. İletişim kurma ve problem çözme becerileri desteklenir. Yaparak yaşayarak öğrenme desteklenerek, kalıcı öğrenme gerçekleşir.

Materyaller

 • Doğal materyaller esastır.
 • Kullanılan oyuncakların, köşelerdeki malzemelerin hemen hemen çoğu gerçeğe yakın renklerde ve gerçeklerinin minyatürleridir.
 • Çevre çocukların gelişimini desteklemek üzere zengin materyallerle düzenlenmiştir.

Rehberlik Servisi

Gelişim süreçleri detaylı bir şekilde izlenir. Benlik gelişimi desteklenerek çocukların okul ortamına uyum sağlamaları güçlendirilir. İlkokula hazırlık süreçleri takip edilerek, potansiyellerini açığa çıkarma ve geliştirebilme faaliyetleri gözlemlenir. 

Rehber öğretmenler, çocuğun uyum ve davranış problemleriyle ilgilenir. Problem çözme becerisine destek olarak çocuğa zengin deneyimler kazandırır. Sosyal ve fiziki ortamı hazırlanmasında aktif rol oynayan rehber öğretmen, aileyi bir paydaş olarak görerek ebeveynlere de rehberlik eder.

Bilgilendirme Süreçleri

Haftalık Veli Bilgilendirme

Hafta boyunca uygulanan etkinlik ve çalışmaların  özetlendiği ''Öğrenci Gelişim Karnesi'' ismi verilen dokümanlardır.

Aylık Veli Bilgilendirme

Her ayın ilk haftası, o ay içerisinde uygulanacak programların genel çerçevesi konusunda velilerin bilgilendirildiği dokümanlardır.

Veli Bülteni

Faaliyetler, yaşantılar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan fotoğraflar ve görsellerden oluşan dokümanlardır.

Randevulu Veli Bilgilendirme

Velilerin, hafta içinde öğretmenlerle görüşebilecekleri saatleri içeren program oluşturulur. Veliler, randevulu bir şekilde öğretmenlerle görüşebilirler.

Dijital Bilgilendirme Uygulamaları

Veliler öğrencilerin gelişimleri hakkında ihtiyaç duydukları bilgilere www.i-egitim.com İnternet adresinden  erişebilirler.

Ölçme Değerlendirme Yaklaşımı

 • Çocuklar sadece geleneksel testler ve notlarla değerlendirilmemektedir.
 • Çocuklarının günlük yaşantıları, gelişimleri ve performansları hakkında geniş bilgiler verilmektedir.
 • Çocukların bireysel ve grup içerisindeki çalışmalarının ürünleri ve bilgiler velilerle de paylaşılmaktadır.

   

 • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın