Sistem Geliştirme

Kurumsal faaliyetlerde güncelliğini kaybetmiş ve değer katmayan süreçlerin ortadan kaldırılması, kaynakların gereksiz kullanımının engellenmesi ve hedefe giden yolda oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi için organizasyonun sürekli elden geçirilmesi işlemidir.

Küreselleşme ile birlikte artan rekabet, değişimin hızını da hissedilir derecede arttırmıştır. Gelişim kapasitesi düşük işletmeler, değişim karşısında dış müdahalelere açık hale gelmektedir.

Alt yapıları yeterli olmayan kurumlarda artan beklentiler ile oluşan problemler, süreçleri olumsuz etkileme kapasitesine sahiptir. Kurumların rekabet gücü sistemin ölçülebilir ve saydam olmasına bağlıdır.

Kurumsal geliştirme; stratejik planlar, performans yönetimi, süreçlerin yönetimi ve iyileştirilmesi, risk yönetimi ve müdahale gücü ve inovasyon kabiliyeti sistemin kurumsal geliştirme kapasitesini gösterir.

Kurumsal geliştirme; okulun bütün süreçlerini yeniden inşa etme ve zamanla kendi dönüşümünü gerçekleştirebilecek anlayıştadır. Sistemin dinamik ve vizyoner görüntüsüdür. 

  • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın