Rehberlik

İyi Dersler | Özel Okul | Rehberlik

İyi Dersler Okulları’nda önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımları, okul öncesinden mezun olana kadar öğrencileri takip eden bir sistemdir. Rehberlik sistemimiz topluma faydalı bireyler yetiştirmeye yönelik sistematik bir gözlem ve destek sürecidir. Sistem, yakından tanıma, ortak bir dil oluşturma ve güven ilişkisi üzerine kurulur.

Bireyin;

 • Kendini tanıması ve anlaması,
 • Problem çözme gücünü geliştirmesi,
 • Kendini ifade edebilmesi,
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varması ve bunlarıaçığa çıkarabilmesi,
 • Uyumluilişkiler kurabilmesi, rehberlik sistemimizin hedefidir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında, sürdürebilir ve etkin bir şekilde yürütülmesinde okul-veli-öğrenci işbirliğini koordine eden birimdir. Rehberlik, problemi görebilme ve sorunlara modern yaklaşımlarla çözüm getirebilme yetisidir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi,erken yaşta yetenekleri tespit ederek, zengin bir öğrenme çevresi ile buluşturulmuş öğrencilerin çoklu zekâlarının geliştirilmesi için “Yetenek Haritalarını” çıkartır.

Çocukların mutlu, yaratıcı, başarılı insanlar olarak yetişmelerine rehberlik ediyoruz. Rehberlik servisimiz ile yeni nesil okullarda geleceğin çocuklarına gelişim sürecinde moderatörlük yapıyoruz.

Psikolojik rehberlik ve danışma hizmetlerinde yaklaşım:

 1. Kriz yönelimli PDR yaklaşımı
 2. İyileştirici-çare bulucu PDR yaklaşımı
 3. Önleyici PDR yaklaşımı
 4. Gelişimsel PDR yaklaşımı

Bu yaklaşımlar aynı zamanda psikolojik danışma ve rehberliğin bireye hangi durumlarda, nasıl yardım etmesi gerektiği konusundaki görüşlerin gelişimini de yansıtmaktadır.

Rehberlik Uygulamaları

İyi Dersler Okulları;

 1. Kişisel rehberlik
 2. Grup Rehberliği
 3. Eğitsel rehberlik
 4. Mesleki rehberlik
 5. Aile rehberliği

Alanlarında rehberlik hizmeti sunar. Bu alanların detaylandırılması ise şu şekildedir.

1.Akademik Gelişim Alanı,

a.Verimli ders çalışma ve problem çözme yöntemlerini öğrenme ve kullanma,

b.Değişik eğitsel seçeneklere ilişkin farkındalık geliştirme,

c.Kendi bireysel yeteneklerine ve ilgi alanına uygun program ve/veya ders seçme,

d.Öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenmenin değerini anlama,

e.Neden-sonuç ilişkilerini anlama, yorumlama ve benzer durumlara uygulama,

f.Motivasyonu destekleme ve arttırma,

g.Okul ortamına ve yeni durumlara uyum sağlama.

2.Kariyer Gelişim Alanı,

a.Kariyer, yönelim ve fırsatlarını keşfetme,

b.Mesleki eğitime ilişkin olanakları keşfetme,

c.Ufuk turu çalışmaları ile vizyon kazanma

d.Verimli çalışma alışkanlıkları kazanma.

3.Kişisel/Sosyal Gelişim Alanı,

a.Olumlu benlik kavramı geliştirme,

b.Uygun sosyal davranış ve becerileri geliştirme,

c.İletişim becerilerini geliştirme.

Oryantasyon Uygulamaları

Öğrencinin okula, sınıfına ve arkadaşlarına uyumu- oryantasyonu başarıyı ve mutluluğu da beraberinde getirir. Ailesinden sonra ikinci evi konumundaki okulunda misafir gibi yabancı kalması huzursuzluğu ve çatışmaları da beraberinde getirecektir. Kayıttan sonra, rehberlik servisinin yönlendirmesi ile öğrencinin uyum safhaları önce kurgulanır sonra da uygulama safhası gerçekleştirilir. Bazı öğrenciler için bu süreç kısa sürerken, bazıları için ise uzun sürebilir. Özellikle dönem başında yapılan sosyogramlar ile çocuğun arkadaşları ile ne kadar kaynaştığı gözden geçirilerek, ihtiyaca binaen program revize edilir.

Öğrencilerin okul yaşantıları ve onları bu süreçte desteklemesi hakkında velilerde oryantasyon programlarına dahil edilir. Öğrencisinin arkadaşlarının aileleri ile tanışma, ortak erdem ve değerler persfektifinde davranma ya da ortak bir dil oluşturma adına velilerimizi ayda bir brunchlarda buluşturuyoruz.

Büyük bir aile olabilmek için, öğrencilerimizi ve ailelerimizin bu yeni mekânlarında sıcak ve sempatik bir dönem geçirmeleri için alışma ve uyum süreçlerini yönlendiriyoruz, yönetiyoruz.

Okul hayattır, çocuk değerdir, sloganımızı yaşıyoruz, yaşatıyoruz.

Kariyer Danışmanlığı

Gözlem, tanılama ve eklektik analizlerle bireyin birden fazla alanda zayıf ve öne çıkan yönlerinin tespiti ile yönelimleri belirlenir. Bireyin kendini tanıması, birey olduğunun farkına varması önemlidir. İlgi alanları, hayattan beklentileri ve özellikleri tespit edildikten sonra geleceğin meslekleri göz önünde bulundurularak rehberlik servisi ve eğitim koçları tarafından danışmanlık desteği verilir. İlgileri ve beklentileri esas alınarak, meslek erbapları tarafından gerekli tanıtım ve bilgilendirme yapılır. Çocukların rüzgârgülü gibi her esen rüzgârın peşinde koşmasını engellemek önemlidir. Bilinçli tercih, mesleği ve kendini tanımak ile gerçekleşir.

Kişilikler ile beklentilerin örtüşmediği yerde yanlış bir tercih, bir ömür mutsuzluğu ve başarısızlığı da beraberinde getirecektir.

Anne-Baba Okulları

Misyonu “iyi insan yetiştirmek” olan İyi Dersler Okulları, çocuklar için paydaşları ile beraber yürümeyi tercih ediyor. Okullarımızın başarısı, anne ve babalarımız ile büyük bir aile olmamızdan kaynaklanıyor.

Anne baba okulları ebeveynlere, çocuk yetiştirmede rehberlik etmeyi, problemleri öngörebilmeyi, cevap arayan sorularına yanıt bulmayı ve iletişim kazalarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yaşanılan sorunlar, karşılaşılan güçlükler psikolojik danışmanlar ve eğitim koçlarının desteğiyle çözülüyor. 

Vaka analizleri, yanması muhtemel problemler konunun uzmanı psikologlar tarafından bir atölye havasında irdeleniyor.

Atölye çalışmalarında, çocuğu tanımaya ve fark etmeye yönelik çalışmalar ağırlık da yapılmaktadır. Eğitimler genellikle kavram kargaşalarını, doğru zannedilen yanlışları ortaya çıkarmaktadır.

Felsefe, “koşulsuz ebeveynlik” üzerine oturtulur. Öncelik çocuğun birey olmasını sağlamaktır.  Anne baba arasındaki ebeveynlik yaklaşımlarındaki çatışmalarından, uygulanılan tarzın analizine kadar destek verilmektedir.

Veli Brunchları

 • Öğrenci gelişimleri, yapılan çalışmalar, projeler, farkı fikirlere kapı açılması gibi sınf anne veya babaları ile Gastronomi atölyesinde buluşuyoruz.
 • Brunchlar, süreçler, sürdürülebilir eğitim programları, anne baba tutumları, okul-aile ortak dil ve davranış oluşturma çalışmalarını içeren ufuk turu şeklinde ki birer farkındalık toplantılarıdır. Müzik dinletileri ve sürpriz sanat çalışmaları ile hayatın yoğun temposuna dur denilen birer kaynaşma molalarıdır.
 • Brunchlar, bazen öğrencilerin velilerine gastronomi atölyesinde maharetlerini sundukları öğrenci aile buluşması, bazen annelerinin mutfakta lezzet avcıları şeklinde, renkli uygulamalara açık canlı birer uygulamadır.
 • Okul yöneticileri, rehberlik servisi, sınıf öğretmenleri, ayın konuğu ile renkli simaların eşlik ettiği birer kişisel gelişim organizasyonudur.
 • Babam ile okulumdan bir gün ya da dedelerin veya ninelerin buluşması ile İyi Dersler Okulları kapılarını “Büyük Aileye” açıyor.

Bilgilendirme Süreçleri

 1. Haftalık Veli Bilgilendirme

Hafta boyunca uygulanacak etkinlik ve çalışmaları günlük olarak özetlendiği dokümanlardır.

      2. Aylık Veli Bilgilendirme

Her ayın ilk haftası, o ay içerisinde uygulanacak programların genel çerçevesi konusunda velilerin bilgilendirildiği dokümanlardır.

      3. Veli Bülteni

Faaliyetler, yaşantılar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan fotoğraflar ve görsellerden oluşan dokumanlar

     4. Randevulu Veli Bilgilendirme

Velilerin, hafta içinde öğretmenlerle görüşebilecekleri saatleri içeren program oluşturulur. Veliler, randevulu bir şekilde öğretmenlerle görüşebilirler.

     5. Dijital Bilgilendirme Uygulamamaları

Öğrencilerin gelişimleri hakkında ihtiyaç duydukları bilgilere internette erişebilirler.

 • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın