Kültür - Sanat - Spor

Spor

İyi Dersler Okullarında, Beden Eğitimi dersleri “Hayat Boyu Sağlıklı Yaşam” yaklaşımı ile ele alınır. Spor ders ortamı ile sınırlandırılmaz. Hayat felsefesi olarak bakılır. Programlarda,çocukların yeteneklerini ortaya çıkarma ve sporun tüm alanlarından yararlanmaları sağlanır.

Beden eğitimi programları yaş grupları göz önünde bulundurularak planlanır. Yetenekleri geliştirici ve beceriye dönüştürücü etkinlikleri içeren programlardır.

Spor, öğrencilerin kişilik ve fiziksel gelişimlerini destekler. Çalışmalarda sportmenlik ve fairplay ruhunu yaşatarak, çocukların benlik gelişimlerini destekler.

Müfredat programlarında, öğrencilerin hayatları boyunca aktif ve dinamik bir hareket kabiliyeti kazandırılarak, mücadele ruhunu içselleştirilir. Bireysellikten takım ruhuna geçişi sağlanarak, sorumluluk ve liderlik becerileri desteklenir.

Müzik

Müzik, hissedebilme eylemidir. Karşıdakinin duygularını anlayabilmedir. Farklı kültürlerin ortak anlaşma dilidir. Duygularını ifade edebilme sanatıdır.

Müzik,  sosyalleşmeyi, uyum ve paylaşmayı destekler. İçsel ve sosyal zekânın en iyi gelişiminin sağlandığı programlar silsilesidir. Sesin doğru kullanılabilmesi, ritmin hissedilebilmesi ve duygularını ifade edebilme açısından gereklidir. Özgüveni gelişimine doğrudan etki eder.

Temel müzik bilgileri ile başlayan müzik dersi programları, çocukların yeteneklerine göre branşlaşma ile devam eder. Ses ve enstrüman eğitimleri zenginleştirilmiş ortamlarda, küçük gruplar halinde yapılır. Perküsyon çalışmaları ile sanatın birleştiriciliği gerçekleştirilir. Melodika ile başlayan temel enstrüman eğitimleri, piyano, gitar, keman, bağlama ile devam eder.

Eğitimde oyun atölyeleri ya da oynayarak öğrenme Ritm atölyelerinde, okul öncesinden başlayarak devam eden bir programlar silsilesidir.

Sanat

Sanat, insanın kendini ifade etmesinin bir yoludur.  İfadede ki ruh ve duygu, ancak sanat ile ortaya çıkar. Milletler sanat diliyle tercüman olmaksızın anlaşırlar. Sanat, insanın çevresiyle etkileşime sokar. Etrafında olup bitene daha duyarlı olmasını sağlar. Özgür düşünebilmesini ve kendini özgürce ifade edebilmesini sağlar. Bireye farklı ve estetik bakış açısı sağlar. Sanat, derdin, hüznün, çilenin ya da sevincin bazen kâğıda, söze veya esere döküldüğü yerdir.

Geleceğin dünyasında, meslekler arası disipliner ilişki üst seviyede olacaktır. Sanat, bir fark edebilme ve görebilme eylemidir. Yeteneklerin açığa çıkması ve geliştirilebilmesidir. Yaratıcılığı geliştirir. İnovasyonda, taklitten ziyade özgünlüğü koruyabilmektir.

Yapay zekânın hâkim olacağı geleceğin dünyasında bireyselleşme, toplumdan kopma ve yabancılaşma artacaktır. Bu tehlikelere karşı, sanat bir önlem alma eylemidir. Yerelden globale doğru, kültürünü ve kişiliğini koruyabilme işlemidir.

İyi Dersler Okulları, estetik ve sanat uygulamaları gelişmiş bir program alt yapısı ile eğitim ve öğretimi programları zenginleştirilir.

İyi Dersler Okulları’nda; Sahne Sanatları Atölyesi, Geleneksel Sanatlar Atölyesi, Geleneksel – Modern Danslar Atölyesi, Tasarım Atölyeleri, Görsel Sanatlar ve Ahşap Atölyeleri ile çok geniş bir yelpazede öğrencilerin sanatın estetik dünyası ile buluşmaktadırlar.

  • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın