Dil Öğretimi

İyi Dersler | Özel Okul | Dil Öğretimi

Dili öğrenmenin en güzel yolu, dilin içinde yaşamaktır. Bu sebeple, İyi Dersler Okullarında, ortam bu ihtiyaca göre hazırlanmaktadır. Yabancı dil öğretimi yaşamın gerçeklerine paralel olarak, dinleme, konuşma, yazma, okuma ağırlıklı olmalı ve en önemlisi de pratiğe dayanmalıdır. İyi Dersler Okullarında, AYDD modeli çerçevesinde oluşturduğumuz programda multidisipliner yaklaşımlarla öğrenciler, etkinliklerde ve uygulamalarda yoğun bir şekilde dil ile iç içedirler.

Dili, yaşayarak öğrenmelerine zemin hazırlamak için; teknolojik alt yapı ve donanım zenginliğine sahip dil atölyelerinde, öğrenme süreci, etkin hale getirilmektedir. Türk ve yabancı öğretmenler (nativespeaker) ile öğrencilerimizin yabancı dilleri öğrenmeleri ve akıcı konuşmaları için olanak sağlıyoruz.

Cambridge Sınavlarına Hazırlıyoruz. 

Cambridge Üniversitesi’nin yapmış olduğu Young Learners Sınavları Starters-Movers-Flyers olarak adlandırılmakta ve 7-12 yaş aralığındaki öğrenciler girebilmektedir. KET – PET – FCE ve CAE sınavlarına 13 yaş ve üzeri ortaokul ve lise öğrencileri girebilmektedir. Dünya’da geçerliliği olan bu sınavların sertifikalarından birini alan öğrenci, dünyanın
herhangi bir eğitim kurumunda veya mesleki alanlarda İngilizce seviyesini belgelemektedir. Okulumuzda belirtilen sınavlara hazırlık kursları yapılmaktadır.

Model United Nations (MUN) Konferansları

Mun : Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun öğrenci seviyesinde bir simülasyonudur. Bu konferansın anadili İngilizcedir. Belirlenen konularda öğrenciler detaylı araştırmalar yaparak sunularını hazırlarlar. Temsil edecekleri bir ülke varsa o ülkenin dile getirecekleri sorunlarını ve çözüm önerilerini detaylı bir şekilde çalışarak konferansta sunarlar. 

MUN çalışmaları öğretmenlerimiz nezaretinde yapılarak okulumuz başarılı bir şekilde temsil edilmektedir.

İkinci Yabancı Dil ; Almanca

Son yıllarda Avrupa Konseyi’nde çok dillilik programları ortaya çıkmıştır. Çok dillilik kişinin birden fazla yabancı dil öğreniminde hem kültürel hem de toplumsal özelliklerini ele alarak öğretilmeye uygundur. Ayrıca Avrupa Dil Konseyi’nin belirtmiş olduğu çok dillilik maddelerinde Almanca öğretim programı da yer almaktadır. Öğretilen Almanca dilinin sosyo-kültürel yapısı da ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda ‘günlük yaşam’,’ değerler, inançlar ve davranışlar’,’ sanat, müzik, gelenekler ve görenekler’ bu kriterler hedef dilin gelişmesine olanak sağlar.

Almanca öğretmenlerinin önemseyeceği en büyük problem ‘Neden Almanca Öğrenilmeli?’ Bu bağlamdan yola çıkarak öğretmenler dersi hemen ilk haftadan anlatmaktan çok o dersi neden öğreneceklerine dair öğrencilere bilgilerde bulunması gerekmektedir. İyi Dersler Okulları bu konuda öğrencilere çeşitli materyallerle Almanya’nın kültürü hakkında aktarımlar yaparak ileride ikinci yabancı dilin ne gibi fayda sağlayacağına yönelik çalışmalarda bulunur. Almanca pek çok ülkede resmi dil olurken bazı ülkelerde de yaygın diller arasında yerini almıştır; Belçika, Polonya, Çekya, Romanya gibi ülkeler bunların arasındadır. Öğrenciler böyle yaygın bir dili kullanmanın ileride bilim, sanat, teknoloji ve mesleki anlamda gelişimlerini sağlayacak bir dili öğrenmenin önemini kavramışlardır. İyi Dersler Okulları artık ’Neden Almanca Öğrenilmeli?’ sorusunu kaldırıp ‘Neden Daha Fazla Almanca Öğrenmiyoruz? sorusunu gündeme getirmiştir.

 Hangi dil olursa olsun hedefimizdeki dilin öğrenimi ezberlenerek değil, hayata katılarak öğrenilen bir süreçtir.

  • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın