Dil Öğretimi

İyi Dersler | Özel Okul | Dil Öğretimi

Dili öğrenmenin en güzel yolu, dilin içinde yaşamaktır. Bu sebeple, İyi Dersler Okullarında, ortam bu ihtiyaca göre hazırlanmaktadır. Yabancı dil öğretimi yaşamın gerçeklerine paralel olarak, dinleme, konuşma, yazma, okuma ağırlıklı olmalı ve en önemlisi de pratiğe dayanmalıdır. İyi Dersler Okullarında, AYDD modeli çerçevesinde oluşturduğumuz programda multidisipliner yaklaşımlarla öğrenciler, etkinliklerde ve uygulamalarda yoğun bir şekilde dil ile iç içedirler.

Dili, yaşayarak öğrenmelerine zemin hazırlamak için; teknolojik alt yapı ve donanım zenginliğine sahip dil atölyelerinde, öğrenme süreci, etkin hale getirilmektedir. Türk ve yabancı öğretmenler (nativespeaker) ile öğrencilerimizin yabancı dilleri öğrenmeleri ve akıcı konuşmaları için olanak sağlıyoruz. 

Dili, yaşayarak öğrenmelerine zemin hazırlamak için: Teknolojik alt yapı ve donanım zenginliğine sahip dil atölyelerinde, öğrenme süreci, etkin hale getirilmektedir. Türk ve yabancı öğretmenler (nativespeaker) ile öğrencilerimizin, akıcı ve doğal İngilizceyi öğrenmeleri ve konuşmalarını sağlıyoruz.

İyi Dersler Dil Edinim Programı (İDEM)

Yabancı dil insanın hayatının ilk yıllarından itibaren edinmeye başlaması gereken önemli bir beceridir. İyi Dersler Eğitim Kurumlarında anaokulundan başlayarak uygulanan İyi Dersler Dil Edinim Modeli (İDEM) ile öğrencilerin hayatın her alanında günün her aşamasında İngilizceye maruz kalmalarını sağlayarak yeni bir dil edinmelerini gerçekleştirir. Modelimiz için ‘Edinim’ terimini kullanıyoruz, çünkü okullarımızda dil öğrenim süreci tıpkı bir bebeğin ya da çocuğun anadilini edinme sürecindeki gibi sürekli olarak dile ‘maruz’ kalmaya, yaparak, yaşayarak ve doğal yoldan öğrenmeye dayanır. Yoğun akademik çalışmalar, araştırmalar ve uzman görüşleri alınarak hayata geçirilen model, titiz bir çalışma ve planlamayla uygulanmaktadır. Öğrenciler anadili İngilizce olan öğretmen (NativeSpeaker) ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce edinmektedirler.

Yaz – Kış Okulları

  • Bireyin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimini desteklemek ve hızlandırmak için kaliteli ve zengin içeriğe sahip sanat, spor, bilim ve yabancı dil programlarını içeren uygulamalardır.
  • Spor uygulamaları bireyin fiziksel ve ruhsal gelişimini destekler. Bireysel rekabet, takım olma ve arkadaşlık gibi kavramları yaşayarak geliştirir.
  • Sanatsal uygulamalar estetik duyguları ve sanat anlayışları ve sanata ilgi duymaları ve psiko- motor ve görsel algı gelişimlerini destekler.
  • Bilim atölyeleri, workshop uygulamaları çocukların içindeki araştırma geliştirme özelliklerini canlandırma ve gizli mucidi çıkarma işini gerçekleştirir. Yal gücünü, gerçeğe aktarabilme çalışmalarıdır.
  • Yabancı Dil programları, NativeSpeaker öğretmenlerimiz ile dinleme ve konuşma ağırlıklı çalışmalar ile yurtdışına gidemeyenler için Yurtdışını öğrencilerimizin ayağına getiriyoruz.
  • Program öncesinde, “Hareket Eğitimi”, “Yetenek Testi”, “Öğretmen Gözlemleri” ve öğrencilerin ilgi istek durumları, sayı, yaş ve seviye esas alınarak gruplar oluşturulur. 
  • Yaz Kış Okulları; eğlenmenin öğrenme ile birleştiği dil ağırlıklı uygulamaların gerçekleştiği programlardır. 

 

İyi Dersler Schools Language Acquisition Program :

Here, in İyi Dersler Schools we believe that language is one of the most important skills that has to be acquired by students at an early age. Thus, starting from our pre-school, we provide students the opportunity to indulge in real and everyday-life situations that encourage them to acquire and later on produce the language in a free manner. We use the term “acquisition” because we believe that language acquisition takes place the same way a baby or a child learns to speak at the first place. A child starts producing the language when he/she feels the urge to express himself/herself to be heard in the environment surrounding him/her. This is achieved through “language practicing” and “living” in the same sense of the natural language acquiring done by children at the early stages of their lives. In our school, we employ intensive academic and research systems along with specialists’ help to apply and enforce a well-planned system of language acquisition. Students are provided the chance to acquire the language with the help of both a Native speaker English teacher and Turkish English teachers. Starting from Grade 5 onwards, students are exposed to an intense language program that leaves them no other chance than finally speaking and producing the language acquired.

 

İkinci Yabancı Dil

Etkin Öğrenilen Dil Almanca

Etkili dil öğreniminin nasıl olacağına dair yıllardır tartışılmaktadır ve bunun devam edeceği de söz konusudur. Çeşitli öğrenim ve öğretim teknikleri, kullanılan kaynaklar, araç-gereçler, öğretmen eğitimi ve karşımızda olan hedef kitle bu tartışmalara yol açmaktadır. İyi Dersler Okullarında ise etkili yabancı dil öğrenimi ihtiyaçlara uygun hazırlanmaktadır.

Son yıllarda Avrupa Konseyi’nde çok dillilik programları ortaya çıkmıştır. Çok dillilik kişinin birden fazla yabancı dil öğreniminde hem kültürel hem de toplumsal özelliklerini ele alarak öğretilmeye uygundur. Ayrıca Avrupa Dil Konseyi’nin belirtmiş olduğu çok dillilik maddelerinde Almanca öğretim programı da yer almaktadır. Öğretilen Almanca dilinin sosyo-kültürel yapısı da ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda ‘günlük yaşam’,’ değerler, inançlar ve davranışlar’,’ sanat, müzik, gelenekler ve görenekler’ bu kriterler hedef dilin gelişmesine olanak sağlar.

Almanca öğretmenlerinin önemseyeceği en büyük problem ‘Neden Almanca Öğrenilmeli?’ Bu bağlamdan yola çıkarak öğretmenler dersi hemen ilk haftadan anlatmaktan çok o dersi neden öğreneceklerine dair öğrencilere bilgilerde bulunması gerekmektedir. İyi Dersler Okulları bu konuda öğrencilere çeşitli materyallerle Almanya’nın kültürü hakkında aktarımlarda bulunmuş ve buna ilaveten ileride ikinci yabancı dilin ne gibi fayda sağlayacağına yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Almanca pek çok ülkede resmi dil olurken bazı ülkelerde de yaygın diller arasında yerini almıştır; Belçika, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya gibi ülkeler bunların arasındadır. Öğrenciler böyle yaygın bir dili kullanmanın ileride bilim, sanat, teknoloji ve mesleki anlamda gelişimlerini sağlayacak bir dili öğrenmenin önemini kavramışlardır. İyi Dersler Okulları artık ’Neden Almanca Öğrenilmeli?’ sorusunu kaldırıp ‘Neden Daha Fazla Almanca Öğrenmiyoruz? sorusunu gündeme getirmiştir.

Almanca ders edinimi çocuklara benimsetildikten sonra çeşitli materyaller kullanımına dikkat çekmektedir.  Her öğrencinin öğrenme stili farklıdır, eğer öğrenci görsel kaynaklarla daha iyi kavrayıp öğreniyorsa bu öğrencinin kendi düşünce modelini belirlediğini gösterir. Eğer bu materyaller doğru şekilde ve doğru öğrencilerle uyuşursa başarılı öğrenme gerçekleşmektedir. Almanca derslerimizde her öğrenci dili araç gereçlerle pekiştiriyor ve günlük hayatlarında o dili yaşayarak kalıcılığı sağlıyorlar. Yapılan pano çalışmalarıyla, sınıfa asılan gündelik konuşma balonlarıyla öğrenciler Almanca öğretmenimizle kolaylıkla iletişim kurabiliyorlar.

 Hangi dil olursa olsun hedefimizdeki dilin öğrenimi ezberlenerek değil, hayata katılarak öğrenilen bir süreçtir.

  • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın