Akademik Gelişim

İyi Dersler Okullarında akademik gelişim ile ezberciliğin ötesinde, öğrenmenin geleceği tasarlanır, öğrenme bir süreç olarak değerlendirilir, sistem her anı ve her alanı öğrenme için bir fırsat olarak görür.

Bilgi ve beceriye dönük yaklaşımları ile bireysel farklılıkları ön plana çıkartır. Yapılandırmacı yaklaşımla da mikro öğrenmeyi gerçekleştirir.

Teori ve pratiğin birleştirilmesi ile atölye ortamlarında sıra dışı düşünme ve yeni fikirleri üretebilecek zeminler oluşturulur. Kavramlar basitten zora doğrusomutlaştırılarak, salt ezbere dayanmayan model ve yöntemlerle tam öğrenme gerçekleştirilir. Kişiye özel, öğrenme yöntemleri ve çoklu zekâ kuramı dikkate alınarak farklılaştırılan müfredat uygulamaları ile dersler zenginleştirilir.

Değişim ve gelişime açık güçlü eğitim kadroları, öğretmen akademisi programlarıyla sistem dinamizmini sürekli korur. Akademik süreçler; ölçülür, denetlenir ve değerlendirilir.

Eğitimde devamlılık ve tutarlılık çok önemlidir. Eğitim süreçlerinde problemin “erken tanınması”, eksik alanların tespiti, sorunların çözümünü ve telafisini kolaylaştırır.

Tam Öğrenme - Mastery Learning

‘Gerekli koşullar sağlandığında herkes her şeyi öğrenebilir.’ Benjamin Bloom

Koşullar uygun hale getirilirse, öğrencilerin anlatılanları kavraması, yani öğrenmesi sağlanır. Öncelikle öğrencinin geçmişte öğrendiklerinin belirlenmesi ve tamamlanması gerekir. Sonra da yeni konularda öğretimin uygun şekilde yapılması ile tam öğrenme gerçekleştirilmiş olur. Konuların farklı öğrenme yöntemleri ile zenginleştirilmesi ise öğrenmeyi destekleme adına gerekli şartlardandır.

İyi Dersler Okulları’nda;

 • Proje Tabanlı Öğrenme,
 • Probleme Dayalı Öğrenme,
 • Buluş Yoluyla Öğrenme
 • İş Birliğine Dayalı Öğrenme,
 • Beyin Temelli Öğrenme,
 • Aktif Öğrenme,
 • Yaşam Boyu Öğrenme

 

Müfredatın birden fazla çağdaş öğrenme kuramları ve alternatif öğrenme kaynakları ile birlikte kullanılarak “Tam Öğrenme” gerçekleştirilir.

Öğrenme Ortamları – Sınıflar

 1. Donanım zenginliği
 2. Zengin materyaller
 3. Orijinal ve farkındalık sağlayan mobilyalar
 4. Bireysel ve istasyon-grup çalışmalarına uygun
 5. Hareketli ve taşınabilir sınıf modeli
 6. Panolar ve magnetli oyunlarla zenginleştirilmiş
 7. Zengin sınıf kütüphaneleri ile

Ders ortamlarının geleneksel yapıdan kurtarılıp, laboratuvar sınıf oluşturma, öğrenme stillerine ve çoklu zekâ kuramının desteklenmesine yönelik bir farkındalık çalışmasıdır. Eğitim ortamında yakalanan zenginlik başarı ve mutluluğu da beraberinde getirecektir. Modern sınıfların öğrencinin okula bakışını da değiştirecektir.

Lise ve Üniversite Yerleştirme Sınavları

Ulusal yerleştirme sınavları, çoktan seçmeli olarak yapılan ana branşları içeren ve okul notlarının yerleştirmede aktif olduğu sınavlardır. Bir sıralama sınavı olduğundan, danışmanlıklar ve çalışmalar ortaokulda 5.sınıftan, lisede de 9. Sınıftan itibaren devreye girer.

Okul puanımın etkisi var mıdır? Sınavlar nasıl uygulanıyor? Sınavda uygulanacak taktikler nelerdir? Sınav kuralları nelerdir? Yerleşmek istediğim kurumun taban puanı nedir? Sınavlara hazırlık sürecinde nelere dikkat etmeliyim? Sınavlardaki psikolojik durumum beni nasıl etkiler? Bu ve benzeri soruların çözümü ve çalışmaların anahtarı İyi Dersler Okulları eğitim modelinden geçmektedir.

Sınava Hazırlık Çalışmaları;

 • Rehberlik, Eğitim Koçluğu ve Kariyer Danışmanlıkları
 • Konu Tarama Sınavları
 • Genel Değerlendirme Sınavları
 • Randevulu Ders Sistemi
 • Birebir Etütler - Grup Etütleri
 • Konu Pekiştirme ve Eksik Tamamlama Çalışmaları
 • Özel Ders Programları
 • Seminerler, motivasyon çalışmaları ile öğrencilerimizin yanındayız.

Sınav Hazırlık Sistemi, öğrencilerin ‘Tam Öğrenme’ metoduyla eksiksiz bir şekilde hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Hazırlık sürecinde, öğrenciler dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyaç duymazlar.

Her başarının altında sistemli bir çalışma vardır.  Sınava hazırlık programlarımız öğrencilerimizi sınava ve hayata hazırlayarak, geleceklerine yön verir.

 • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın