Olimpiyatlar - Projeler

Ulusal Ve Uluslararası Projeler Olimpiyatlar Yarışmalar

 • Öğrencilerin gelişimlerini çok yönlü desteklemek için bilim, sağlık, çevre, teknoloji, sanat, kültür alanlarında proje çalışmaları yapılır.
 • Çocukların erken yaşlarda sosyal, kültürel ve bilimsel alanda ortaya koydukları çalışmaları sergileme,  iletişim, çalışmaların niteliğinin ulusal ya da uluslararası düzeyde ölçülmesi hedeflenir.
 • Öğrencilere vizyon kazandırabilmek için çalışmalar yerelden uluslararası boyutlara taşınır. Ürünün farklılığı ve uluslararası bir kurum tarafından değerlendirmesi önemlidir.
 • Geleceğin nesillerinin, sorunları görebilme, çözüm üretme ve hayata, yapısal eleştirel bir açıdan bakabilmeleri esastır. Öğrencilerimizin eğitim öğretim dönemi boyunca gerçekleştirdikleri ulusal ve uluslararası projelerle tüm toplumun dikkatini çekerek, farkındalık yaratırlar. 

Organizasyonlar-Fuarlar-Sempozyumlar

 • “Yeni Nesil Okul” yaklaşımında, eğitimi okul ve müfredat ile sınırlamamak gerekir. “Okul Hayattır, Hayat Okuldur” projesini uygulayabilmek için eğitimin hem formal hem de informal kısmını hayata geçirebilmek esastır.
 • Organizasyonlar, fuarlar ve sempozyumlar, öğrencilerin farkındalık katsayısını arttırma, ürün ortaya koyabilme, iletişim ve sunum becerilerini geliştirme çalışmalarıdır.
 • Eğitim öğretim boyunca ortaya konan eserlerin, ürünlerin sergilenmesiiçin akademik takvimde belirtilen tarihlerde etkinlikler düzenlenir.
 • “7 Bölge 7 Kültür Etkinliği” bölgeler ve kültürlerin tanınması,
 • “Evimdeki Terraryumlar” ile hobi bahçe çalışmaları
 • “Evimdeki Tarih” tarih bilincini geliştirmek için evde bulunan tarihi eserlerin sergilenmesi
 • “Geri Dönüşün Ne, Ne kadar?” Ekoloji, ekonomi ve biz farkındalık çalışmaları
 • “ Sorunu Gör, Çözümü Üret” Geleceğin problemlerini ön görebilme sergi çalışmaları
 • “İnovasyon uygulamaları, Futurizm Yaklaşımları” Sergisi ve Sempozyumu
 • “3D Çanakkale” Üç Boyutlu Çanakkale savaşlarının anlatılması ve tarih şuuru oluşturma
 • Yeşilay ile “Bağımlılıkla Mücadele” çalışmaları
 • Obezite ve Sağlıklı Beslenme Programları Sempozyumu
 • Meslek Tanıtımları
 • Ve daha niceleri…..

Yaz – Kış Okulları

 • Bireyin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimini desteklemek ve hızlandırmak için kaliteli ve zengin içeriğe sahip sanat, spor, bilim ve yabancı dil programlarını içeren uygulamalardır.
 • Spor uygulamaları bireyin fiziksel ve ruhsal gelişimini destekler. Bireysel rekabet, takım olma ve arkadaşlık gibi kavramları yaşayarak geliştirir.
 • Sanatsal uygulamalar estetik duyguları ve sanat anlayışları ve sanata ilgi duymaları ve psikomotor ve görsel algı gelişimlerini destekler.
 • Bilim atölyeleri, workshop uygulamaları çocukların içindeki araştırma geliştirme özelliklerini canlandırma ve gizli mucidi çıkarma işini gerçekleştirir. Yal gücünü, gerçeğe aktarabilme çalışmalarıdır.
 • Yabancı Dil programları, nativespeaker öğretmenlerimiz ile dinleme ve konuşma ağırlıklı çalışmalar ile yurtdışına gidemeyenler için Yurtdışını öğrencilerimizin ayağına getiriyoruz.
 • Program öncesinde, “Hareket Eğitimi”, “Yetenek Testi”, “Öğretmen Gözlemleri” ve öğrencilerin ilgi istek durumları, sayı, yaş ve seviye esas alınarak gruplar oluşturulur. 
 • Yaz Kış Okulları; eğlenmenin öğrenme ile birleştiği dil ağırlıklı uygulamaların gerçekleştiği programlardır.

Kariyer Turları

 Yetenek haritaları, eklektik tanıma envanterleri ile bireyi tanıma adına yapılan çalışmalar ile öğrencilerin bireysel yetenekleri ve yönelimleri belirlenir. Program öncelikle bireyin kendini tanıması ve yönelim alanlarını belirlemesi açısından önemlidir.

Tanıma ve tanılama işlemlerinden sonra öncelikle geleceğin meslekleri ve geleceğin iş grupları için gerekli donanımlar hakkında alınan seminerlerle “İyi Dersler Ufuk Turları” başlamış olur. Ayda bir farklı meslek gruplarının okulumuza davet edilerek, yapılan programlarla detaylı tanıma çalışmaları gerçekleştirilir. Özellikle belli meslek grupları yerinde ziyaretler ile ufuk turlarında öğrenme daha detaylandırılmış olur.

Benlik saygısı oluştururken, ufuk turları öğrencilerin birey olmaları yolunda önemli bir rehberlik faaliyetidir.

 • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın