Ölçme ve Değerlendirme

İyi Dersler | Özel Okul | Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim öğretim sürecinin bir döngü aşamasıdır. Başarı ve yeterlilik durumunun bireysel ve genelde ne derece olduğunun bilinmesi gerekir. Süreç devam ederken yetersizliğin erken tanınması, eksik alanların tespiti, problemin çözümünü ve telafisini kolaylaştırır. Yeterlilik ve yetersizlik arasındaki farkın bilinmesi gelecekteki yapılacak planlamalar açısından önemlidir. Ölçme sadece, bilişsel alanla sınırlı olmayı duyuşsal ve psikomotor öğrenme durumlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile de yakından ilgilidir.

Ölçme ceza ile mükâfat arasında sonucu belirlemek yerine, öğrencinin başarısını arttırmak için öğrenme süreçlerini yakından gözlemlemektir. Geliştirmek için ölçmek gerekir. Ölçme bir sayı ve semboller kavramı ise değerlendirme de birey hakkında varılan yargıdır.

Sistemin sürekliliğini ve sürdürebilirliği konusunda yol haritası çıkaran bir değerlendirme şeklidir. Klasik değerlendirmenin yanında uluslararası ölçme değerlendirme sistemleri ile konseptin ölçme değerlendirme sistemi zenginleştirilerek farkındalık kazandırılır.

Süreç odaklı değerlendirmeler ( portfolyo, performans, proje, kavram haritaları vb.) yapılmadan sonuç odaklı değerlendirmeler (yazılılar, testler vb.) istenilen neticeyi vermeyecektir. Uluslararası akredite sistemler ( KET-PET-TOEFL-PISA)ölçmenin genelleştirilmesi ve motivasyonun artması açısından önemlidir.

Ölçme Değerlendirme Araçları

 • Öğrenci gelişim dosyaları
 • Proje
 • Performans
 • Kavram haritaları
 • Portfolio
 • Tutum ölçekleri
 • Akran değerlendirme
 • Öz değerlendirme
 • Kısa cevaplı testler
 • Çoktan seçmeli testler
 • Doğru yanlış testler
 • Denemeler
 • Yazılı yoklamalar
 • Worksheet ve quiz uygulamaları
 • Merkezi sınavlar
 • Uluslararası sınavlar
 • Yarışmalar
 • Olimpiyatlar
 • Uluslararası proje yarışmaları
 • Anketler

Öğretim sürecinin bir parçasıdır. Öğrenme süreci boyunca her önemli noktada yer alır. Sonuçlar değil süreçler ölçülür.

 • Paylaş

İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın