Okuma Eğitimi

Okuma Eğitimi | İyi Dersler | Özel Okul
16 Ekim 2017
  • Paylaş

Eğitimin her kademesinde okuma eğitiminin çok iyi yapılması, öğrencilere ileriki hayatlarında, okuma yoluyla elde ettikleri bilgi ve birikimlerin kendileri için ne kadar önemli olduğunun kavratılması gerekmektedir.

Bu kavratma eyleminde, sadece okuma ile ilgili temel bilgilerin verilmesinin yetmediği dikkate alınmalı, okuma amaç ve hedeflerinin de çok iyi tespit edilerek, buna uygun bir eğitim stratejisinin oluşturulması gerekmektedir.

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, okuma eğitiminin temel unsurlarının uygulanması, dikte edici olmaktan çok ilgilendirici ve hoşlandırıcı bir okuma ortamı oluşturularak, okumaya ilgi ve ihtiyaç duyurulmalıdır.

Okuma alışkanlığı bir seferde değil, zamanla, sabırla ve sürekli çabayla oluşturulabilecek bir alışkanlıktır. Fakat bir kez kazanıldıktan sonra da hayatının olağan bir parçası hâline gelen ve bir daha bırakılmayan bir özelliktir. Bu, ancak iyi bir eğitim süreci ile gerçekleşebilecek davranıştır.

Öğrencinin eline okuması için kitap tutuşturmadan önce, onların okuma için birikim, sabır ve enerji bakımından hazırlığını sağlamak gerekir. Bu da okuma alışkanlığı ve sevgisiyle mümkün olabilir.

Okuma eğitiminin kesin başarıya ulaşması için, eğitimin ilk aşamasından başlamak üzere kitaba karşı istek uyandırmak, kitap sevgisi kazandırmak, çocukların kendine özgü bir kitaplık oluşturmasını sağlamak gerekmektedir.


İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın