Uygulanabilir Bilim

Günümüzde gelişen teknolojinin etkisiyle fen bilimleri okuryazarı olmak bir zorunluluk haline gelmiş.

Uygulanabilir Bilim | İyi Dersler | Özel Okul
08 Kasım 2017
  • Paylaş

Ve bilim okuryazarı bireyler yetiştirmek bütün eğitimciler için ortak bir endişe hali oluşturmuştur. UNESCO bilim ve teknoloji okur-yazarlılığın modern hayatın bir gerekliliği olduğunu belirtmektedir. Bilim, fen ve teknoloji okuryazarlığı, genel bir tanım olarak; bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir. Bu nedenle fen derslerinde kazanılacak bilgi ve beceriler öğrencilerin yaşamlarında önemli bir yer teşkil etmektedir.

Fen derslerinin içerdiği konu ve kavramların soyut ve teorik olmasından dolayı birçok öğrencinin fen kavramlarını algılamakta güçlük çektikleri ve bu nedenle fen bilimlerine karşı olumsuz tutum geliştirdikleri tespit edilmiştir.

Bu derste öğrencilerin zorluk çekmesinin nedenlerinden biri de fen kavramlarının günlük yaşamda yer alan örneklerinin öğrenme ortamlarında kullanılmamasıdır. Öğrencilere kendi günlük hayatlarındaki olay ve olguları fen dersiyle ilişkilendirebilme becerilerini kazandırmak, anlamlı öğrenmeyi ve fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirmeyi sağlar.

Fen bilimleri dersi konuları günlük yaşam ile yakından ilgilidir. Günlük hayatta karşılaşılan birçok durum fizik, kimya ve biyoloji ile ilgilidir. Bireylerin kendi yaşantılarını inceleyen olayların okulda öğrendikleri bilgiler ile ilişkisini kavramaları, onların birer fen okur-yazarı olmalarına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

Fen okuryazar bireyler yetiştirme de etkin rol oynayan bir başka faktör ise öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kazanmış olmasıdır. Fen bilimleri eğitiminin amacı öğrencilere sadece eğitim hayatında kullanacakları bilgileri kazanmalarını sağlamak değil, aynı zamanda günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemlere de çözüm önerileri geliştirebilmeleri için bilimsel süreç becerileri kazandırmaktır.

Örneğin alternatif enerji kaynaklarının kullanımını etkin hale getirmek için öğrenciler daha 7. veya 8. Sınıftayken fen bilimleri dersinde; limon pili veya patates pili deneylerini yaparak zihinlerindeki projeler için altyapı hazırlamış oluyorlar.

Bütün mesele öğrencilere okulda, evde veya sosyal çevrelerinde bilimi hayata geçirmelerini sağlamak için uygun ortam oluşturmakta. Biz minik beyinlere meydan ve imkân verirsek onlardan kocaman icatlar veya projeler alacağımızdan eminiz. Teknolojik bir gelecek için bilimsel bir hayat yaşamayı ve yaşatmayı ihmal etmeyelim.

Kaynakça:

* Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2013 Cilt:2 Sayı:2 Makale No:24 ISSN: 2146-9199


İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın