Harekete Geçirilen Fıtrat

Harekete Geçirilen Fıtrat | İyi Dersler | Özel Okul
07 Ekim 2017
  • Paylaş

Sosyal çevresi; aile, okul, dış çevre hatta coğrafi şartların bile etkili olduğu şeydir karakter.  Bir kişinin sürekli ve iradi olan davranışlarıdır.  Kişilik ise, nasıl davranacağımızı ve hissedeceğimizi etkileyen, içimizde gelişen bütün duygusal, güdüsel ve bilişsel süreçleri kapsar. Kişilik, insanın yakıt tankı, enerji deposudur. Karakteri ise yakıt tankı veya enerji deposundan elde ettiği enerjiyle davranışa dönüşmüş olan ve sürekli davranış halinde olan durumu ifade eder.  Bunları bir örnekle anlatacak olursak;  Örneğin, iyi ahlaklı, erdemli ve yardımsever olmak kişiliğe ait özelliklerdir, ancak yardım yapma iradesini sergiliyor olmak ve bunu devamlı hale getirmiş olmak karakterdir.

Tabiatı itibarıyla eğiten ve eğitilebilen bir varlık olarak insanın çocukluk dönemindeki karakter gelişimi; taşın üzerine yazı yazmak gibidir, kalıcıdır. Çocuğun kişilik kazanması için iç kılavuzunun yönelişlerine saygı göstermek gerekir. Çocukların gelişimleri esnasında üzerimize düşen görevlerin yanı sıra onda bulunan özellikler vardır. Buradaki iç kılavuz onun doğuştan getirdiği fakat ebeveynleriyle şekillenen karakterini nitelemektedir. Hayatta karşılaştıklarına karşı annesinden, babasından, örfünden, adetinden de aldıkları ile birlikte dönüştürdüğü davranışlarda açığa çıkar karakteri.

Karakterin gelişiminde dört temel unsurun karşımıza çıktığını görürüz. İnsanda hayrı ve güzeli isteyecek olan irade; doğruyu yanlıştan , güzeli çirkinden ayırt edebilecek muhakeme; insanlar arası ilişkilerde muhatabın hallerini sezen bir duygululuk ve en güzel ahlaki hakikatleri sebepleriyle ve sonuçlarıyla tam bir idrak ile kavrayan, şuurlu derinlikli kavrayıştır.

Karakter gelişimi kısa sürede sonuç alınan bir etkinlik değil, sabır isteyen uzun kapsamlı bir süreçtir. Gerçek karakter gelişimi; izlemek , model almak ve hayata geçirmekle elişir. Bireyi bir kaba koymaya çalışmak değil ona toprak olmayı gerektirir.


İyi Dersler'e Katılın

Bizimle iyiyi keşfetmeye hazır mısınız?

Kayıt Bilgi Formu / Kariyer / Bize Yazın